Община Благоевград

Община Благоевград


Project Description

Професионално Почистване Благоевград

Oсновно измиване и направа на запечатка на подови настилки от мрамор.

Машинно измиване в дълбочина с еднодискови подопочистващи машини, включващо четки и падове с различна абразовност и твърдост. След почистването е нанесено защитно покритие, което придава завършен вид и предпазва камъка от проникване на замърсители и агресивни вещества