Производствено хале, гр. Перник

Производствено хале, гр. Перник


Project Description
  • 0
  • 08.01.2018

Производствено хале на Просал Тюбс, Стомана Индъстри, гр. Перник

Стомана индъстри е предприятие занимаващо се с тежка металургия и металообработване. Подовете бяха силно замърсени с масла и стружки от преси за отъване на зележни профили. На места замърсяването беше над 3-4 см.

Подовете почистихме с еднодискови машини с тежести и твърди карбонни четки. Преди измиването замърсяванията третирахме със силно концентриран обезмаслител за неорганични замърсявания. Наложи се да повишим и температурата на пода с препарат на основата на сярна киселина, за да помогнем на обезмаслителя да разгради замърсяванията.

На снимките ясно се вижда разликата преди и след почистването на обекта.

Хигиенизирането извършихме в извън работно време за завода, като по този начин не спряхме и не ограничихме работния процес.