Ларго Мол

Ларго Мол


Project Description
  • 0
  • 24.07.2017

От юли 2017 г. Кедрон 7 отговаря за цялостното поддържане на хигиената в Ларго Мол Благоевград. Екипът ни се грижи за почистването на общите части във сградата и около сградата. Абонаментно поддържаме хигиената на подовете, асансьорите, ескалаторите, тоалетните и санитарни помещения, както и фонтаните.

Продължаваме да развиваме предлаганите услуги и поддържаните сгради, като съзнаваме, че натрупания опит ще доведе до по-добър резултат за Вас – нашите клиенти.