Почистване с вода под налягане и пясъкоструй

Почистването се извършва със системи за вода под високо налягане, с мощност от 100 до 350 бара.

  • В зависимост от замърсяванията и настилката се използват различни роторни глави и дюзи.
  • Почистването се извършва без препарати, което позволява широка гама на приложение на системата – почистване на фасади, включително и от камък, тротоари, шлайфан бетон, отстраняване на строителни остатъци от стени и подове.
  • Освен широкото приложение системата е и с голям работен капацитет.