Почистване на стени, подлези и фасади от графити

Част от графитите, които ни заобикалят не са на нивото на което ни се иска и по-скоро са драсканици и надписи, отколкото изкуство.

Предлагаме почистване на графити по два различни начина:

  • Първият начин е при отстраняване на надписи и рисунки от гладки повърхности- врати, камък, фасади. В такива случай използваме предимно професионални химикали, след което се изплаква обилно с боя. При този вариант продуктивността е значително по-ниска.
  • Вторият начин е при почистване на графити от по-грапава основа и с по-големи площи – подлези, жилищни фасади, необработени подпорни стени и др. Почистването се извършва с водоструйки с работно налягане над 50 бара. При почистването не е необходимо да се използва препарат, което прави методът и по-евтин.