Почистване на подземни паркинги и гаражи

Почистване на подземни паркинги и гаражи

Почистването се извършва с индустриална прахосмукачка, с която се събират дребните прахови частици, пясък, строителни остатъци и други замърсявания.

При този вид почистване не се вдига прах и не е необходимо подовете да бъдат мокрени.

 

Услугата включва:

  • Обиране на паяжини по стени и тавани
  • Прахосмучене и обезпрашаване на твърди подови настилки

Цена:

30,00 лв.на брой гаражни клетки.

В цената влизат и общите части при почистване на всички гаражни клетки.